תקנון האתר

אנא קראי בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"התקנון") וודאי שאת מבינה אותם לפני השימוש בו. לידיעתך באופן גלישתך באתר וללא קשר אם נרשמת לאתר או לאו, את מביעה את אישורך להסכמתך לתקנון לתנאיו ולהגבלותיו ומתחייבת להשתמש ולפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו\או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בן אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפופה לתנאים ולהגבלות אלה.

התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין "פייסמרט" (להלן:"פייסמרט"). פייסמרט הינה בעלת אתר האינטרנט המצוי בכתובת האינטרנט:www.facemart.co.il  (להלן:"האתר"). השירותים אשר ניתנים באתר הינם בנושא הצערת עור הפנים. בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו. באם אינך מסכימה לתקנון, עליך לעזוב את האתר באופן מידי. 
יצוין כי האתר ותכניו לרבות תקנון ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. הכותרות בתקנון זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.  

1. שימוש באתר, במידע והסתמכות עליו 

האתר מספק תוכן העוסק בענייני הצערת עור הפנים ולצורך לימוד עצמי בלבד (תוכן יכלול בין היתר אך לא רק, כתבות, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו להלן:"תוכן" או "מידע"). את חופשיה לגלוש בחלק מאזורי האתר, מבלי להירשם. עם זאת, ככל שתתבקשי לבצע הזמנה, או לגלוש לחלקים אחרים באתר, תצטרכי להירשם. בשל ההתקדמות בשיטות וגישות מדעיות שונות, אין האתר מעודד הסתמכות על שיטה כלשהי ואין להסתמך על מידע זה כתחליף לייעוץ רפואי, מקצועי או טיפול. ככל שיש לך שאלות בנוגע לבריאותך, עליך תמיד להתייעץ עם רופא מקצועי. המידע שמופיע באתר מיועד לקהל הרחב. אין להתייחס למידע זה כאל טיפול רפואי כלשהו או תחליף לכזה, והאתר אינו מעודד ו\או מזמין ליטול תרופות, תוספי תזונה טבעיים, או לעסוק באופן אחר בתחום הצערת עור הפנים או הרפואה האלטרנטיבית ואין להסתמך עליו. 

2. מילון פרטים ויצירת חשבון משתמש

האתר מיועד לשימוש אישי בלבד. חל איסור על שיתוף, מסירה או מתן הרשאה לאחרים לעשות שימוש בפרטיכם. יובהר כי אתם בלבד, תשאו באחריות לכל הפעולות שתעשנה בשמכם. באם נודע לך על שימוש לא מורשה או כל שימוש לרעה בפרטיך או שמך, אנא הודיענו באופן מידי לכתובת: office@facemart.co.il .

האתר אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 18. משכך הנך מצהירה ומתחייבת בזאת כי את בת 18 לכל הפחות, ומסוגלת להבין ולהסכים לתנאים, לחובות, להצהרות, למצגים ולהתחייבויות המפורטים בתנאי תקנון זה, ומחזיקה בידך אמצעי תשלום כדין וברשותך כתובת דואר אלקטרוני חוקית. 

לשם גלישה באתר אין צורך במילוי פרטים כלשהם. עם זאת, יובהר כי לצורך רכישת תוכניות אימון ושימוש בהם תדרשי למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון, כתובת וכיוצב' ולבצע תשלום. כמו כן, לחלק מתוכניות האימון, הינך נדרשת לספק תמונות ולמלא שאלון כדי שנוכל להרכיב לך תוכנית מיטבית. הנך נדרשת בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק ולעדכן את פייסמרט באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטויים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו\או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. את מתחייבת ששימושך באתר נעשה ע"פ הכללים, החוקים והתקנות החלים עליך. חל איסור להתחזות לאחרת ואת מאשרת כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. מי שתפעל בניגוד לחוק (להלן:"המפרה") עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפרה, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו\או עקב שיבוש בפעילות האתר ו\או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף .

תוכלי לגלוש באתר ולקרוא מידע רב ומגוון אשר עוסק בהצערת הפנים. בנוסף, תוכלי ליצור קשר ישירות עם המדריכות (ע"פ המסלול שתבחרי). מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לרציפות או לפעילות ו/או השירותים שהוא מספק ללא הודעה מוקדמת בכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

3. תכנים

האתר מציג תכנים שונים. ייתכן שתתבקשי לספק אימותים נוספים או מידע, כולל אך לא מוגבל למספר הטלפון ולכתובת. יובהר כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת, ביניהן גישה לאינטרנט, תיבת דואר אלקרטורני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF לרבות תוכנה להצגת וידאו המאפשרות להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהייה כל אחריות בנוגע לכך. בכדי לעשות שימוש בתוכנות הנ"ל יהיה עליך להסכים לתנאי השימוש והרישיון של אותם תוכנות. יובהר כי האתר לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא לכל עניין אשר ינבע מכך. ככל שתבקשי לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר, בכל דרך אשר אינה מצוינת או מתוארת מפורשות במסגרת תקנון זה, עלייך לפנות בכתב לאתר ולבקש את הסכמתו. אין האתר מתחייב לאשר את הבקשה ויפעל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. רכישת תוכן באופן דיגיטלי באתר, משמע, רכישת הזכות לעשות בתוכן שמוש אישי לצרכי צפייה מקוונת בלבד. 

4. ,תוכניות אימון לבחירה באתר: 

א. תוכנית אימון על פי אזור בפנים–  מצח וגבות, עיניים, שפתיים, מרכז הפנים, קו לסת סנטר וצוואר תוכנית אימון בהתאמה אישית לכל הפנים . הינך נדרשת לשלוח סרטונים באמצעות הוואצאפ של ביצוע כל תרגיל ואנחנו נשיב בתוך יום עסקים אחד לכל היותר. 

ב. בחלק מתוכניות האימון, תדרשי למלא שאלון ובו תצייני את אזורי הפנים הבעייתיים מבחינתך ותדרשי לשלוח תמונות חזית ופרופיל לטובת אבחון במטרה להתאים עבורך תוכנית מותאמת אישית:

ב1. תוכנית אימון למרכז הפנים מרכז פנים – כמפורט בעמוד התוכנית באתר
ב2. תוכנית אימון מותאמת אישית לכל הפנים  – בתוכנית זו, תדרשי לשלוח תמונה עדכנית שלך ולענות על שאלון. לאחר מכן צוות האתר יאבחן ויבנה תוכנית מותאמת אישית עבורך של כל אזורי הפנים ע"פ הצורך. 

5. נוהל תשלום והזמנה באתר

בכדי לבצע רכישה של תוכן או שירות המסופקים באתר, עליך להירשם לאתר ולספק פרטים כגון, שם פרטי ומשפחה, טלפון וכתובת דואר אלקטורני וכל מידע אחר אשר האתר יחליט ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, הנך נדרשת להחזיק בכרטיס אשראי ישראלי או כרטיס חיוב ישראלי כלשהו בר תוקף אשר הונפק ע"י החברה המנפיקה  כרטיסי אשראי ואשר מקובלת על האתר. המחירים המופיעים באתר, הינם כוללים מע"מ. הנך רשאית לרכוש כל אחד מתוכניות האימון באתר ע"פ מחירה שבאתר. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד. עלייך למלא בהזמנה מספר פרטים וביניהם שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס האשראי וכל מידע אחר המצוין באתר הנדרש לצורך ביצוע הזמנתך. לאחר אישור התשלום ע"י חברת האשראי בגין העסקה תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת עם רישומך לאתר ושבה הסכמת לקבל דברי דואר מן האתר. בהודעה יופיע קישור למרחב הקרוס שנרכש, לרבות חשבונית עבור ביצוע התושלום. 

ביטול הזמנתך לאחר ביצוע התשלום, תעשה ע"פ החוק, אף אם הודעת דוא"ל לאישור מאתנו עדיין בהמתנה. 

המחירים המוצגים באתר נכונים למועד ההזמנה. לעיתים עשויים ליפול שגיאות במחיר או במידע, או שירותים כלשהם שאינם זמינים עקב שגיאה. בנסיבות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את העסקה, על אף שההזמנה שלך אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במקרה של ביטול מסוג זה לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב בגין הרכישה, אנו נזכה את כרטיס האשראי שלך עבור הסכום ששולם. אם רכשת מנוי חודשי/שנתי, התנאים שבתקנון זה ימשיכו ויעמדו בתוקפם במשך כל התקופה. 

6. חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו בעניין, חלים ויחייבו את האתר ואותך לרבות אופן ביטול עיסקה. יובהר כי ביטול עסקה ייעשה בתנאי שלא נעשה כל שימוש בשירות ו\או המוצר ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן. דמי ביטול העסקה, יהיו בשיעור הקבוע בחוק, 5% משווי העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם וכפי שעודכן בחוקים ובתקנות מעת לעת. בעת בקשתך לביטול עסקה, הנך נדרשת למלא את פרטיך לרבות מס' ת.ז. ואת פרטי העסקה שביצעת זיכוי עבור ביצוע התשלום ייעשה בתוך 14 ימי עסקים וע"פ הנחיות חברת האשראי. במקרה של פגם ו\או אי התאמה, לא תחויבי בדמי ביטול. יצוין כי ביטול האמור, יבטל אך ורק את אותה עסקה ספציפית. במידה ותחפצי בביטול עסקה בכפוף לתנאים שבחוק ייעשה הדבר ע"י משלוח הודעת דואר אלקרטרוני לכתובת: office@facemart.co.il  או באמצעות טלפון שמספרו 2982400 – 054 , או בדואר רשום לכתובת פייסמרט כמצויין בתנאים אלו. 

7. מידיניות אבטחה

בעת ביצוע רכישתך באתר, נתוניך הכספיים מועברים דרך שרת מאובטח. עם זאת, את מצהירה כי ידוע לך שאין שידור המועבר דרך האינטרנט מאובטח לחלוטין. בעוד אנו שואפים להגן על מידע זה, איננו יכולים להתחייב ולהבטיח את ביטחונו של כל מידע שתשלחי. בהתאם לכך, כל מידע שתשלחי אלינו, כולל פרטי כרטיס האשראי שלך, יועבר על אחריותך בלבד ולא תהיה לנו כל אחריות כלפיך בגין נזק כספי או נזק כלשהו אשר נגרם לך בכל מקרה שהוא ואשר נובע או קשרו לשימושך באתר. יובהר כי האתר עושה שימוש לצורך סליקת כרטיס האשראי באמצעות חברת טרנזילה בכתובת האינטרנט https://www.tranzila.com. בכל שאלה הנך מוזמנת לבקר באתר. 

8. הפרעות, ניתוקים, שלמות המידע וקישורים חיצוניים

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו\או שלמים ו\או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו\או על התוכן שמופיעים בו. את אחראית באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות,  שיבושים שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים. מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו, יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה לרבות מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל חומר מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק כל ציוד מחשב של משתמש, תוכנית מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כלשהו שפורסם באתר. ככל שמופעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. יובהר כי אין הדבר מעיד על תמיכה, שליטה או חסות באתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים בהם או באמצעות. בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותם. בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותו או באתרים המקושרים אלינו באתר. כל חוות דעת, ייעוץ הצהרות, שירותים ,הצעות, או מידע אחר או תוכן המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקי מידע, הם של המחברים או המפיצים המתאימים ולא של האתר. משכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה לך כל טענות ו\או דרישות מהאתר. לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספקי או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמשת כלשהי בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפיעלות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק, עקב שימוש שלרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או ביצוע הזמנות. 

9. שימושים אסורים באתר

את מסכימה ומצהירה בזאת כי תעשי שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד, וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן: א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים ב. פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל. ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקרטוני ללא הסכמתן ד. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומר לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ה. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ו. התחזות לאדם כלשהו. ז. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו. ח. פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם) כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני כפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך. י. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחרי בכדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר או תוכן המצוי באתר. יא. אינך רשאית ללא הסכמת האתר מראש ובכתב לקשר כל תוכן של האתר או לכלול באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני שלנו. האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה ובהסכם לעיל והלן. יב. חל איסור על אחסון של תוכן או חלק כלשהו מן האתר בכל מדיה אלקטרונית או דיגיטאלית והפצתו ללא הרשאה מפורשת מאת האתר. 

10. שינויים, שדרוגים ועדכונים

ידוע לך כי האתר אינו מעניק כל אחריות מסוג כלשהי בין מפורשות ובין משתמעת לשלמותו ו\או להמשך תפעולו השוטף. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקן או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו\או לגרוע ו\או להוסיף תכנים מסוג כלשהו וכפי שימצא לנכון ובכל מועד בו ימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואת מסכימה ומתחייבת לתנאים אלו. לכן בקרי בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון ובתנאיו.

11. הגבלת אחריות 

במידה ותבחרי ליישם טכניקות ע"פ התכנים שבאתר או להסתמך עליהם, את לוקחת על עצמך את מלוא האחריות על פעולותיך. האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לטעויות ו\או מחדלים כלשהם אשר עשויים להופיע וככל שייגרמו או עשויים לגרום לך לנזקים. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. האתר עושה מאמץ סביר על מנת לעדכן את המידע שבו, אך עם זאת, אין בכך בכל אחריות בין במפורש ובין במשתמע, כי מידע זה נכון, מדוייק, מלא ומעודכן. האתר אינו נושא באחריות לדיוקם של חומרים אלה. כמן כן, בשל חשיבות התרגול ונגזרותיו, הנך נדרשת לעיין ברשימת המצבים בהם חל איסור לתרגל. למרות האמור, במידה ותחליטי כי ביצוע התרגילים אפשרי מבחינתך, חלה עלייך החובה להיוועץ תחילה ברופא המטפל אשר ייאשר לך על יסוד חוות דעתו המקצעית את התרגול כאמור. יצוין כי תוכניות האימון המופיעות באתר אינם מועברים ע"י רופאות. משכך, הנך מצהירה בזאת כי את יודעת שהתוכן המועבר באתר אינו מהווה תחליף לכל ייעוץ רפואי שהוא. בכל בעיה ו\או שאלה שקיימת לך הנך נדרשת לפנות אל רופא. בכל עניין הנוגע לבריאותך, אל תבטלי, תמנעי או תשהי קבלת טיפול רפואי עקב עיון ו\או קריאה ו\או תרגול שבאתר זה. ככל שתבחרי לעשות כן כל האחריות תחול עליך בלבד.  

12. זכויות קניין רוחני 

אתר זה וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו. הסימנים המופיעים הם רכושו של האתר או של בעליהם בהתאמה. על כן, כל תוכן, טקסט, מידע, עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. חל איסור על שמירה של התכנים שבתאר בכל אמצעי שהוא לרבות כל מדיה דיגיטלית, הסרה, טשטוש או הסתרה של זכויות היוצרים או כל זכות אחרת השייכות לאתר. אינך רשאית להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשתף, לשדר, לחקות להפיץ או לשנות את החומרים, התכנים והסימנים המסחריים של האתר בכל דרך שהיא , לרבות יצירות נגזרות ללא אישור בראש ובכתב מאת האתר. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו\או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני. 

13. יצירת קשר במקרה  של הפרה

באם את סבורה כי השימוש באתר  מפר את זכויותיך, הנך מתבקשת להעביר לאתר את הודעתך, כאשר הנך נדרשת לצרף הצהרה בדבר היותך בעלת הזכויות לכתובת office@facemart.co.il 

14. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם הפרת את תנאי התקנון בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, ובינהן: השבתה של חשבונך, השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר, לרבות אפשרות גישה לכל קובץ או תוכן המצויין באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה. 

15. הפרה, דיווח וחשיפת מידע: 

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשות, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו. 

16. שיפוי 

הנך מסכימה לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים לרבות עלויות הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תקנון זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג'. 

17. כללי

תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחריא בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר. התנאים שבתקנון זה, ניתנים לאכיפה רק ע"י הצדדים שבו ולא ע"י צדדי ג'. 

18. סמכות שיפוטית ודין החל 

תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתחייסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי סעיף או תנאי כלשהו בתקנון, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתקנון אשר יישארו בתוקפם. 

19. יצירת קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות את מוזמנת לפנות אלינו לכתובת המייל office@facemart.co.il